Ziekteverzuimverzekering

WIA-verzekering

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is een aanvulling op het inkomen van uw werknemer. U kunt aanspraak maken op deze uitkering als uw medewerker gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt is.

Offerte aanvragen
blocks
WIA

Wat is de WIA?

Werknemers hebben wettelijk recht op loondoorbetaling in de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid. Daarna komen uw werknemers onder voorwaarden in aanmerking voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA-uitkering is nooit een volledige vervanging van je inkomen, om dat op te vangen kunt u een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten.

Is een WIA-verzekering verplicht?

Nee, volgens de wet is een WIA-verzekering niet verplicht. U bepaalt als werkgever zelf of u een WIA-verzekering afsluit. In een enkel geval geeft de cao aan dat een WIA-verzekering verplicht is. Mocht het niet verplicht zijn dan heeft u er veel baat bij om een WIA-verzekering af te sluiten. Een WIA-verzekering is een aansluiting op de uitkering die uw werknemer krijgt. Het is een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde en laat zien dat u een goede werkgever bent.

Wat ontvang ik bij een WIA-uitkering?

De hoogte van uw WIA-uitkering hangt af van het loon dat uw medewerker verdiende toen hij nog volledige werkweken werkte. Het UWV berekent de WIA-uitkering over het SV-loon. Het SV-loon is het dagloon dat je kunt verdienen volgens het UWV. Voor beide uitkeringen bestaat een maximum. Is het loon van uw medewerker hoger dat het maximum SV-loon, dan heeft uw medewerker geen recht op een uitkering boven het SV-loon. Een andere naam voor het maximale SV-loon is de WIA-loongrens.

Wat kost een WIA-verzekering?

De premie voor een WIA-verzekering verschilt van verschillende factoren. Een WIA-verzekering is niet altijd een grote uitgave, dit hangt af van uw specifieke situatie. Er wordt gekeken naar het soort bedrijf, in welke sector bevindt u zich? Ook willen weten wat de leeftijd van uw personeel is, wat hun geslacht is en andere loongegevens. Ook is het belangrijk om te weten of u al eerder arbeidsongeschikt personeel in dienst heeft gehad. Al deze factoren kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Mocht u de premie te hoog vinden, dan is er de optie van het meebetalen door uw medewerkers. Het is een optie om een deel van de premie in te houden van het loon van uw medewerker. Daarnaast is de premie aftrekbaar van de belasting, zo valt de premie van uw WIA-verzekering vaak lager uit dan gedacht.

WIA-aanvullingsverzekering

WIA-excedentverzekering

Deze aanvullende verzekering is voor werknemers met een salaris hoger dan het WIA-loon. Voor deze werknemers is het verlies van inkomen groter, hiervoor is de WIA-excedentverzekering. Deze verzekering is voor de uitkering boven de 70%. Hieronder vind u een voorbeeldsituatie.

Laatstverdiende salaris € 80.000,00
Uitkering werkgever 1e jaar 100%
Uitkering werkgever 2e jaar 70%
Arbeidsongeschiktheidspercentage 50%
Huidig inkomen 3e jaar € 0,00
Maximum dagloon € 66.956,00
Minimumloon € 25.070,00
WIA-excedent uitkering € 9.130,80
WGA-hiaat basisuitkering € 8.774,50
Totaal inkomen € 17.905,30

 

 

WIA-bodemverzekering

Is een medewerker na 2 jaar ziekte 15% tot 35% arbeidsongeschikt dan ontvangt hij geen uitkering van het UWV. Met de WIA-bodemverzekering kan een aanvulling van 25% van het loon worden verzekerd, gedurende een bepaalde periode (minimaal 1 tot maximaal 7,5 jaar). In deze periode helpt de werkgever ook zoeken naar vervangend werk als hier gelegenheid voor is. Met deze nieuwe functie verdien je mogelijk minder dan in je vorige functie, ook deze kosten worden vergoed door de WIA-bodemverzekering.