Ziekteverzuimverzekering team

Inkomensverzekeringen

Een inkomensverzekering dekt de kosten die ontstaan bij het verzuim van uw werknemer. Kosten die ontstaan bij het verzuim van uw werknemer moeten worden gedekt. Dit kan op verschillende manieren worden geregeld.

Offerte aanvragen
blocks

Uitkeringen vanuit UWV

Als na twee jaar Ziektewet uw werknemer nog steeds niet arbeidsgeschikt is zijn er een aantal uitkeringen waar uw werknemer recht op heeft, deze uitkeringen komen vanuit het UWV. Er zijn 2 soorten uitkeringen die het UWV aanbied, dit hangt af van de situatie van uw werknemer. De opties zijn:

  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, IVA
  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, WGA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Als uw werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is dan heeft hij recht op een uitkering van UWV en er is geen mogelijk tot inkomensverzekering. De IVA-uitkering wordt uitgekeerd als uw medewerker voor 80% of meer arbeidsongeschikt verklaard is en het niet te verwachten is dat er verbetering optreedt. Deze constatering wordt gedaan door een bedrijfsarts van het UWV. Als de arts bepaalt dat uw werknemer voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is dan staat daar een uitkering tegenover van 75% van het loon voor ziekte. Dit is tot een maximaal loon van € 66.956,-. Deze uitkering blijft uw werknemer ontvangen tot zijn AOW-leeftijd. Als de situatie verandert zal de bedrijfsarts van het UWV langs komen om de situatie opnieuw te evalueren, op basis van een nieuw oordeel wordt er beslist welke uitkering past bij de situatie. Het is mogelijk dat een werknemers in aanmerking komt voor de WGA en daarmee een inkomensverzekering.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Op het moment dat uw werknemer tussen de 35% en 80%, of meer dan 80% maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt worden verklaard vallen uw werknemers onder de WGA. Allereerst heeft uw werknemer recht op een tijdelijke uitkering deze duurt minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar, het is verstandig deze loonkosten te dekken met een inkomensverzekering. Na deze 2 jaar heeft hij recht op een vervolguitkering of loonaanvullingsuitkering.

Vervolguitkering; uw werknemer verdienen minder dan de helft wat ze volgens het UWV nog kunnen verdienen. De hoogte van deze vervolguitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De uitkering wordt berekend over het minimumloon en niet over het oude loon. Het minimumloon in 2023 bedraagt € 25.070,-.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering
35 – 45% 28% x minimumloon
45 – 55% 35% x minimumloon
55 – 65% 42% x minimumloon
65 – 80% 50,75% x minimumloon

 

Loonaanvullingsuitkering; uw werknemers verdienen meer dan 50% van wat uw werknemers volgens het UWV kunnen verdienen. Er zijn twee mogelijkheden voor die betrekking hebben op de loonaanvullingsuitkering. Als uw werknemer tussen de 50% en 100% verdient, volgens de richtlijnen van het UWV dan gebruik je de volgende berekening. Uitkering: 70% x (loon – bedrag volgens UWV mogelijk is)

De WGA-uitkering stopt als uw werknemers minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard. Een andere reden voor het stopzetten van een WGA-uitkering is het bereiken van de AOW-leeftijd of in het geval van overlijden. Deze inkomensverzekering is heel verschillend per werknemer.

 

Wat is een inkomensverzekering?

Een inkomensverzekering beschermt je inkomen op het moment van ziekte of verzuim op een andere manier. Het kan grote gevolgen hebben voor je inkomen als door ziekte thuis komt te zitten. Een inkomensverzekering beschermt je inkomen en zorgt dat je niet zonder inkomen thuis komt te zitten. Het is niet verplicht een inkomensverzekering af te sluiten toch wordt het altijd aangeraden dit te doen.

Er zijn veel verschillende inkomensverzekeringen maar ze worden meestal opgesplitst in twee soorten. De WIA en de WGA. De WIA gaat uit van wat je nog wel kunt. De WGA gaat uit van gedeeltelijk werken in de toekomst. Je bent dan gedeeltelijk of volledig arbeidsgeschikt, maar niet voor altijd. De inkomensverzekering die bij u past hangt af van de situatie waar u zich in bevind.

Belangrijk is om te realiseren dat het inkomen van uw werknemers altijd achteruit gaat. Dit moet je van tevoren goed geregeld hebben, op deze manier zult u geen onenigheid met je personeel ondervinden. Met een goede inkomensverzekering voorkomt u deze problemen.